การทำเสน่ห์ ที่เรานั้น ควรรู้ไว้

0 Comments

การทำเสน่ห์ หรือ รับทำเสน่ห์ นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และ ในปัจจุบันนั้น “คนไทย” ก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของ การทำเสน่ห์ ด้วยเช่นเดียวกัน  และในบทความนี้สำหรับคนที่ต้องการทำเสน่ห์นั้นเรามาดูเรื่องที่เรานั้นควรรู้กันดีกว่านะครับ ว่าในการทำเสน่ห์นั้นจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องรู้บ้าง  

การทำเสน่ห์จะอันตรายทันที ถ้าหากว่ามีการใช้งานด้วยความประสงค์ร้าย  

การทำเสน่ห์นั้นจะมีการทำเสน่ห์ สายขาว และ การทำเสน่ห์สายดำ ซึ่งในการทำเสน่ห์นั้นถ้าหากว่า เรานั้นทำเสน่ห์ด้วยความประสงค์ร้าย นั้นจะทำให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นอย่างมากนะครับ ซึ่งการที่ทำเสน่ห์ด้วยความประสงค์ร้ายนั้นยกตัวอย่างเช่น การทำเสน่ห์เพื่อหวังให้อีกฝ่ายตกเป็นทาส การทำเสน่ห์เพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวอีกฝ่าย หรือการทำเสน่ห์เพื่อทำให้อีกฝ่ายนั้นเกิดผลเสียในเรื่องต่าง ๆ  

การทำเสน่ห์ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อ  

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ การทำเสน่ห์นั้นควรเป็นเรื่องของคนที่มีความเชื่อไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าหากว่าเรานั้นเป็นหนึ่งในคนที่ไม่มีความเชื่อ นั้นการทำเสน่ห์นั้นอาจจะไม่ได้ผลนะครับ ดังนั้นในการทำเสน่ห์นั้นถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีความเชื่อที่มากพอ การทำเสน่ห์ของเรานั้นก็อาจจะไม่ได้ผล ดังนั้นถ้าไม่มีความเชื่อที่มากพอก็ไม่ควรลองทำเสน่ห์จะดีกว่านะครับ  

การทำเสน่ห์นั้นมีโอกาสที่จะไม่สำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน  

ในการทำเสน่ห์นั้นยังมีอีกเรื่องที่สำคัญที่ควรรู้ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน  นั้นคือในเรื่องของ “การทำเสน่ห์” นั้นมีโอกาสที่จะไม่สำเร็จด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันได้เลยนะครับว่าในการทำเสน่ห์นั้นจะสำเร็จได้ ดังนั้นอีกเรื่องที่สำคัญที่ควรรู้ไว้เลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำเสน่ห์นั้น” ไม่มีอะไรยืนยันได้เลยนะครับว่าจะสำเร็จ 

การทำเสน่ห์ ด้วยของขลังนั้นมีของปลอมเสมอ  

อีกเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรืองของ “ของขลัง”  เพราะว่าในการทำเสน่ห์นั้น ของขลังนั้น จะช่วยให้การทำเสน่ห์นั้นได้ผลมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันพราย ตุ๊กตาฝังรูปฝังรอย ซึ่งแน่นอนว่าในการทำเสน่ห์นั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีทั้งของที่ใช้ได้จริง และมีของปลอมด้วยนะครับ  ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้ทำเสน่ห์นั้นเราควรที่จะดูก่อนนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะว่าปัจจุบันแม้แต้น้ำมันพรายปลอมก็ยังมีเลยนะครับ  

ดังนั้นในเรื่องของการำทำเสน่ห์นั้นมีเรื่องที่จะต้องรู้ และ ทำความเข้าใจนะครับ ซึ่งการทำเสน่ห์นั้นถ้าหากว่าเรานั้นทำความเข้าใจ และ มีความเข้าใจในการทำเสน่ห์นั้นก็จะช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นอย่างมากนะครับ ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะเริ่มทำเสน่ห์หรือสนใจในเรื่องนี้ นั้นเราควรทำเข้าใจก่อนนะครับเพื่อทำให้การทำเสน่ห์นั้นได้ผลในการทำเสน่ห์ได้มากที่สุดนะครับผม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.