ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จะต้องตรวจอะไรบ้าง

0 Comments

โดยปกติแล้วก่อนจะเข้าทำงานที่บริษัทใหม่ หลายบริษัทมักจะมีการขอใบรับรองแพทย์ หรือทำการส่งตัวไป ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครงาน หรือผู้เข้าทำงานมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่จะไม่เกิดสิ่งที่กระทบต่อหน้าที่การงาน ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มเข้าทำงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่ว ๆ ไป ดังนั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่า การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะมีโปรแกรมตรวจอะไรบ้าง 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  

1. การซักประวัติ จะเป็นการคัดกรองผู้ตรวจ ที่จะพบเจอได้บ่อยที่สุดในการตรวจสุขภาพ เนื่องจากแพทย์จะต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เพื่อที่จำนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบคำวินิจฉัยร่วมกับข้อมูลในส่วนอื่น ๆ  

2. การตรวจวัดสัญญาณชีพจร จะเป็นการตรวจวัดที่สามารถแจ้งข้อมูลได้ว่า ภาพรวมของร่างกายยังมีการทำงานปกติดีหรือไม่ เนื่องจากสัญญาณชีพจรอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสุขภาพหลาย ๆ อย่าง เช่น เบาหวาน ความดัน หรือปัญหาความผิดปกติของหัวใจ เป็นต้น โดยค่าสัญญาณชีพจรเหล่านี้ จะสามารถวัดได้จากระดับความดันในเลือดได้เช่นกัน 

3. การตรวจสุขภาพทั่ว ๆ ไป โดยการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ส่วนใหญ่แล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยการตรวจประเภทนี้แพทย์จะสามารถตรวจดูร่างกายจากภายนอก เพื่อเป็นการหาสัญญาณของความผิดปกติได้ เพราะปัญหาสุขภาพบางอย่าง จะแสดงให้เห็นตั้งแต่ภายนอก 

4. การตรวจหาสารเสพติด จะเป็นโปรแกรม ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ส่วนใหญ่ ที่ทุกบริษัทจะตรวจหาสารก่อนรับพนักงานเข้าทำงาน โดยจะเป็นการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ เช่น เมทแอมเฟตามีน หรือแอมเฟตามีน เป็นต้น โดยสารดังกล่าวจะสามารถตรวจพบได้ หากมีการเสพยาบ้า ยาไอซ์ เพราะสารเหล่านี้จะมีการตกค้างในปัสสาวะได้นานกว่าในเลือด เส้นผม หรือเล็บนั่นเอง 

จากที่เพิ่งกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้เลยว่า การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ก่อนรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน ทางบริษัทมักจะขอใบรับรองสุขภาพ ถ้าหากพนักงานมีปัญหาในด้านสุขภาพ ที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ ทางบริษัทจะให้พนักงานพักงานไว้เพื่อไปรักษาตัวให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หรืออาจจะไม่รับพนักงานนั้น ๆ เข้ามาทำงาน เพื่อตัดปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานนั่นเอง และโปรแกรมตรวจที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นหลักนั้น จะเป็นโปรแกรมการตรวจหาสารเสพติด เพราะถ้าหากพบพนักงานท่านไหนมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ทางบริษัทจะยกเลิกการจ้างพนักงานท่านนั้นทันที เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.