ออกแบบตกแต่งภายใน อาชีพนี้ดีไหม มีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่

0 Comments
ออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพนักออกแบบตกแต่งภายในหรือมัณฑนากร คือ อาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน เพราะดูน่าสนุก ท้าทาย ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันหลายคนมักจะพูดว่าอาชีพนักออกแบบตกแต่งภายใน จริงๆ แล้วไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย ต้องทำงานร่วมกันกับหลายฝ่าย ทั้งผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและช่างรับเหมา งานจะออกมาดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการควบคุมการทำงานของช่างตกแต่งภายใน

นักออกแบบตกแต่งภายใน ทำงานอย่างไร

สำหรับการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายใน ต้องปฏิบัติงานภายใน รวมไปถึงภายนอกอาคาร การดำเนินงานอาจต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ ช่วยในการวาดแบบแผน ปัจจุบันนิยมวาดแบบแผนด้วยระบบ 3D เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น การทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง สถาปนิกและช่างตกแต่ง ดูแลความเรียบร้อย ควบคุมการทำงานของช่างตกแต่ง เพื่อให้งานออกมาตรงตามแบบแผนมากที่สุด

ความก้าวหน้าของอาชีพนักออกแบบตกแต่งภายใน

เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้สงสัยว่าอาชีพนักออกแบบตกแต่งภายใน มีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหน สำหรับนักออกแบบตกแต่งภายในภาครัฐบาล ตำแหน่งจะถูกเลื่อนขึ้นตามฝีมือการทำงาน ประสบการณ์และความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากนักออกแบบตกแต่งภายในมีการพัฒนาฝีมือย่างต่อเนื่อง ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งประสบการณ์ ส่วนมัณฑนากร อาชีพอิสระสามารถออกมาทำธุรกิจส่วนตัวได้และหากมีการบริหารจัดการที่ดี ธุรกิจก็มีโอกาสเจริญเติบโตประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

ขอเพิ่มเติมในส่วนของความแตกต่างระหว่างมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแต่งภายใน และสถาปนิก เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังสับสน บางคนเข้าใจว่าทั้งสองอาชีพนี้ คือ อาชีพเดียวกัน มีหน้าที่การทำงานเหมือนกัน จริงๆ แล้ว มัณฑนากร มีหน้าที่ออกแบบตกแต่งภายในต่อจากสถาปนิกอีกที ซึ่งสถาปนิกมีหน้าที่ออกแบบงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร การออกแบบต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม โครงสร้าง ความเป็นไปได้หรือความเหมาะสม สถาปนิกจะเน้นการออกแบบพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย งานประตู หน้าต่าง ชายคา ฯลฯ มัณฑนากรจะเน้นที่ความสวยงาม การเลือกใช้วัสดุ การตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

สำหรับความละเอียดของสเกลงาน มัณฑนากรจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าสถาปนิก ต้องออกแบบตกแต่งภายใน โดยรวบรวมความคิดที่ผู้ว่าจ้างนำเสนอ เพื่อมาใช้ในการออกแบบและต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ตอบโจทย์ผู้ว่าจ้างมากที่สุด รวมถึงตรงกับรสนิยมของผู้ว่าจ้างด้วย

อาชีพนักออกแบบตกแต่งภายใน คือ อาชีพที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน จึงได้มีศาสตร์ สาขาวิชานี้ขึ้นมา การจะเป็นมัณฑนากรได้นั้นต้องจบหลักสูตรในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการตกแต่งภายใน ในระดับปริญญาตรี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซึ่งจะต้องทนต่อภาวะแรงกดดันได้ดีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.