โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีบทบาทสำคัญอย่างไรในประเทศไทยและทั่วโลก

0 Comments

การสร้างเขื่อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ให้พลังงานที่บริสุทธิ์ หลายภูมิภาคทั่วโลกมีแผนการสร้างเขื่อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นของตัวเอง แม้กระทั่งประเทศไทย ก็ได้มีการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ความก้าวหน้าด้านพลังงาน 

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคืออะไร  

แหล่งผลิตไฟฟ้า ที่มีกลไกในการทำงานแบบอาศัยกฎแรงโน้มถ่วง ใช้ประโยชน์จากกระแสน้ำ เพื่อพัดเพลากังหันและเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จนเกิดการเหนี่ยวนำแปรเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายสู่บ้านเรือน โดยมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 

พลังงานเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นแหล่งไฟฟ้าทดแทนอันดับหนึ่งของโลก และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับปัญหาความยากจนในหลายประเทศ ทำให้การดำเนินการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำและใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อกระจายแก่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็น  

มีผู้นำของหลายประเทศให้ความสนใจทำการจัดตั้งโครงการขนาดใหญ่เพื่อก่อสร้างเขื่อน แต่ในขณะเดียวกันก็มีเหล่าบรรดาผู้คนที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็ร้ายแรงเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำลายระบบนิเวศ หรือการแย่งพื้นที่ทำมาหากินของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ต้องการก่อสร้าง และในปัจจุบันยังสามารถพบเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนหรือการผลิตกระแสไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย  

อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เป็นความต้องการอันดับแรกของผู้คนทั่วโลก ซึ่งมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ทั้งนี้แง่การดำเนินชีวิต และการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า 

การนำเข้ากระแสไฟฟ้าของประเทศไทย 

นอกจากการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยเองก็ยังได้นำเข้ากระแสไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสปป.ลาว มากกว่า 4,000 เมกะวัตต์ และประเทศอื่น ๆ ลดหลั่นกันไป 

การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ 

จากบทบาทสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงได้มีการรณรงค์เพื่อให้ความสำคัญกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาเขื่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น 

ไม่ว่าประโยชน์จากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจะมีมากมายมหาศาลแค่ไหน และผลกระทบที่ได้จะรุนแรงเพียงใด สิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด คือ การร่วมมือกันจากหลากหลายฝ่าย เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมองหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการย้ายที่อยู่อาศัย และการต้องเผชิญกับอันตรายจากการพังทลายของเขื่อน ซึ่งก็ต้องเฝ้าจับตาดูกันต่อไปว่า จะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

Leave a Reply

Your email address will not be published.