pm ระบบไฟฟ้า มีกี่รูปแบบ เลือกผู้ให้บริการที่ไหน

Listening Is Everything  > Lifestyle >  pm ระบบไฟฟ้า มีกี่รูปแบบ เลือกผู้ให้บริการที่ไหน
0 Comments
pm ระบบไฟฟ้า

การ pm ระบบไฟฟ้าถือได้ว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยป้องกันเหตุการณ์ไฟฟ้าหยุดทำงานแบบกะทันหันในระหว่างที่กำลังดำเนินกระบวนการผลิต การทำ PM หรือ Preventive Maintenance เป็นการบำรุงรักษาระบบไฟฟาเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งการ PM จะต้องดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย 

pm ระบบไฟฟ้ามีกี่รูปแบบ 

1.ซ่อมแซมหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง 

รูปแบบแรกคือ การซ่อมแซมหลังจากการเกิดเหตุขัดข้อง เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจนกระทั่งเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาจึงดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข บำรุงรักษา โดยการบำรุงรักษาจะต้องเร่งทำอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายอันใหญ่หลวง 

2.บำรุงรักษาป้องกัน 

การบำรุงรักษาป้องกันเป็นการบำรุงรักษาก่อนที่จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โดยจะมีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ช่วยลดโอกาสที่อุปกรณ์จะได้รับการชำรุดเสียหาย เช่น การทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพ การหล่อลื่น การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น 

3.บำรุงรักษาเชิงแก้ไข 

การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข เป็นการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า หรือดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น 

4.บำรุงรักษาทวีผล 

ในส่วนของงานบำรุงรักษาทวีผล เป็นการผสมผสานกันระหว่าง การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะเป็นการประเมินในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในจุดที่เหมาะสม 

5.บำรุงรักษาโดยรวม 

สุดท้ายคือ การบำรุงรักษาโดยรวม ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ เพราะระบบไฟฟ้าเปรียบเหมือนหัวใจของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สำนักงาน ฯลฯ จำเป็นต้องดูแล เอาใจใส่โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นจนก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง 

ก่อนการ pm ระบบไฟฟ้าต้องรู้ว่ามี MDB จำนวนเท่าไหร่ จำนวนตู้ย่อย DB จำนวนหม้อแปลงและขนาดหม้อแปลงกี่ KVA ต้องการกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยหรือไม่ อย่างไร ต้องมีการทดสอบ ACB ด้วยหรือไม่ 

pm ระบบไฟฟ้า ต้องทำรายการอะไรบ้าง 

  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
  • ตรวจสอบ Power Distribution 
  • ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดสวิซเกียร์ 
  • ตรวจสอบและป้องกันระบบไฟฟ้า 
  • ทำการตรวจสอบสายดินทั้งระบบ 
  • บำรุงรักษาหม้อแปลงจ่ายไฟ 

หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ pm ระบบไฟฟ้า เซฟสิริ วิศวกรรม ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี pm ระบบไฟฟ้าโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ในการทำงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมีความทันสมัย ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ให้บริการท่านในราคาประหยัด พร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาฟรี มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายและหลังการขาย 

จากที่เราได้กล่าวมาทั้งหมด หวังว่าจะพอเป็นแนวทางหรือทำให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ pm ระบบไฟฟ้ามากขึ้น ควรมีการ pm ระบบไฟฟ้า ประจำทุกปี ดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ใช้บริการ เซฟสิริ ผู้ให้บริการ pm ระบบไฟฟ้าประจำปี ไม่มีผิดหวัง 

Leave a Reply

Your email address will not be published.