0 Comments
แผ่นอะคริลิค

แผ่นอะคริลิคทำมาจากอะไร ทำไมได้รับความนิยม

คุณอาจเคยพบเห็นแผ่นที่มีรูปร่างคล้ายกับแก้วใสหรือกระจกใสแต่เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นและรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่า แผ่นนั้นอาจไม่ใช่แก้วหรือกระจกใสแต่มันคือ “แผ่นอะคริลิค” หลายคนสงสัยว่าแผ่นอะคริลิคผลิตจากอะไร หรือทำมาจากอะไร ทำไมปัจจุบันได้รับความนิยมวันนี้เราจะพาทุกคนมาไขคำตอบไปพร้อมๆ กัน  แผ่นอะคริลิคทำมาจากอะไร แผ่นอะคริลิคผลิตขึ้นจากน้ำยาที่มีชื่อว่า Methyl Methacrylate โดยนำเข้าไปหล่อแล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง เมื่อได้รับความร้อนแล้วพลาสติกจะอ่อนตัวหรือเป็นธรรมชาติของพลาสติก เมื่อพลาสติกอยู่ในสถานะอ่อนตัว จึงสามารถนำมาดัดแปลงขึ้นรูปหรือแปรรูปเป็นแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการ หลังจากนั้นพลาสติกจะเย็นตัวลง แข็งตัว และคงสภาพไว้ แผ่นอะคริลิคสามารถผลิตให้มีความหนาตามความต้องการ ปัจจุบันนิยมผลิตแผ่นอะคริลิคที่มีความหนาตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรไปจนถึงความหนา 100 มิลลิเมตร ยิ่งแผ่นอะคริลิคมีความหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแข็งแรงทนทานมากเท่านั้น ทำไมแผ่นอะคริลิคได้รับความนิยม สาเหตุที่แผ่นอะคริลิคได้รับความนิยมมาจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นอะคริลิค ปัจจุบันนิยมนำวัสดุชนิดนี้ไปใช้แทนแก้วใสหรือกระจกใส ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่มันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากกว่าในด้านเลยทีเดียว ได้แก่  แผ่นอะคริลิคมีความแข็งและเหนียวสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี  สามารถนำแผ่นอะคริลิคมาแกะสลัก ระบาย สีพ่นสี หรือขึ้นรูปลงลวดลายต่างๆ ได้ตามความต้องการ  แผ่นอะคริลิคสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆ หรือสามารถใช้กับอุปกรณ์ช่าง เช่น เลื่อย ตัด เจาะได้สะดวก  แผ่นอะคริลิคมีน้ำหนักเบา จึงง่ายต่อการติดตั้งใช้ระยะเวลาในการติดตั้งไม่นานประหยัดค่าแรงช่าง  แผ่นอะคริลิคมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าและยังเป็นฉนวนกันความร้อนตัวของมันเองไม่นำพาความร้อน  สำหรับแผ่นอะคริลิคใสมีการสะท้อนแสงกลับที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์แสงสว่างส่องผ่านได้มากถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ทั้งนี้แสงจะสะท้อนหรือแสงจะลอดผ่านได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสีและความหนาของแผ่นอะคริลิคนั้นด้วย ปัจจุบันมีการนำแผ่นอะคริลิคไปใช้ประโยชน์หลายด้านหลายภาคส่วน ใช้เป็นวัสดุหรือส่วนประกอบในสิ่งของเครื่องใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตต่างๆ สามารถใช้ประยุกต์หรือนำมา […]